ikmec
 • PDFآموزش تكثير سانسوريا

  آموزش تکثیر سانسوریا

  🔷 آموزش تکثیر سانسوریا | بخش گیاهان PDF : 🌟 ۱- نخوه تکثیر 🌟 ۲- آشنایی با گیاه سانسوریا 🌟 ۳- شرایط نگهداری

 • PDFبه آلوورا چقدر آب بدهیم ؟

  به آلوورا چقدر آب بدهیم ؟

  به آلوورا چقدر آب بدهیم؟ برای #آبیاری آلوئه‌ورا برنامه‌ریزی دو هفته‌ای داشته باشید. می‌توانید در فاصله ۱۲ تا ۱۴ روز به‌طور مرتب به این گیاه آب بدهید. میزان آبی که به گیاه می‌دهید، باید به گونه‌ای باشد که آب از زهکش گلدان خارج نشود. اگر در موقعیتی قرار گرفتید که میزان آب بیشتری به گیاه دادید و آب در زیرگلدانی جمع شد حتما آب مازاد را سریع تخلیه کنید چون…

 • PDFهورمون گیاهان | شناسايي هورمون های گياهان

  هورمون گیاهان | شناسایی هورمون های گیاهان

  🔷 هورمون گیاهان | شناسایی هورمون های گیاهان | بخش گیاهان PDF : 🌟 ۱- تنظیم کننده های رشد گیاه 🌟 ۲- توضیحات هورمون های گیاهان

 • PDFتوصیه های باغداری در ‌پاییز

  توصیه های باغداری در ‌پاییز

  🔷 توصیه های باغداری در ‌پاییز | فهرست PDF : 🌟 ۱- توصیه های جهاد کشاورزی برای باغداری در پاییز

 • PDFآشنایی با سم پاشها

  آشنایی با سم پاشها

  🔷 آشنایی با سم پاشها | فهرست PDF : 🌟 ۱- آشنایی با انواع سم پاشها 🌟 ۲- نکات ضروری حین استفاده 🌟 ۳- نکات بعد از سم پاشی

 • PDFگیاه و گیاه درمانی

  گیاه و گیاه درمانی

  🔷 گیاه و گیاه درمانی | فهرست PDF : 🌟 ۱- نماد گیاه و‌ گیاه درمانی در باور عامه

 • PDFضروریت کوددهی پتاسیم در انگور

  ضروریت کوددهی پتاسیم در انگور

  🔷 ضروریت کوددهی پتاسیم در انگور | فهرست : 🌟 ۱. وضعیت پتاسیم در خاک 🌟 ۲. عوامل موثر در قابلیت جذب پتاسیم 🌟 ۳. عناصر غذایی مورد نیاز انگور 🌟 ۴. نقش پتاسیم در گیاه 🌟 ۵. پیشنهاد ها

 • PDFکتاب آفات و بیماری ها

  کتاب آفات و بیماری ها

  🔷 کتاب آفات و بیماری ها | فهرست : 🌟 ۱. فهرست مندرجات 🌟 ۲. اسامی آفت ها و‌مشخصات آن ها

 • PDFاصطلاحات انگلیسی سم شناسی

  اصطلاحات انگلیسی سم شناسی

 • PDFپیوند در درختان میوه

  پیوند در درختان میوه

  🔷 پیوند در درختان میوه | فهرست : 🌟 ۱. ارتفاع محل پیوند 🌟 ۲. ارتفاع پیوند در برخی درختان میوه 🌟 ۳. اصول مهم جهت انجام پیوند موفق 🌟 ۴. پیوند سپری (شکمی) 🌟 ۵. پیوند قاشی 🌟 ۶. پیوند وصلهای 🌟 ۷. پیوند لولهای 🌟 ۸. پیوند زبانهای یا انگلیسی 🌟 ۹. پیوند تاجی (پوست) 🌟 ۱۰. پیوند اسکنه 🌟 ۱۱. پیوند مجاورتی 🌟 ۱۲. پیوند پلی توصیه…

 • PDFصفر تا صد بابونه آلمانی

  صفر تا صد بابونه آلمانی

  🔷 صفر تا صد بابونه آلمانی | فهرست : 🌟 ۱. گیاه شناسی !! 🌟 ۲. خاستگاه و ‌پراکنش 🌟 ۳. اهمیت اقتصادی 🌟 ۴. تفاوت بابونه آلمانی و روسی 🌟 ۵. نیاز های آکولوژیکی 🌟 ۶. کاشت 🌟 ۷. مراقبت و نگهداری 🌟 ۸. برداشت 🌟 ۹. موارد مصرف


هدایت | فال قهوه